• Welcome To
  • Jesus Lives in our Hearts

  • And Seek Peace

Address: 5944 W Cullom Ave, Chicago, IL 60634 
Tel: (773) 794-2470

About Information

 Мисията и дългът на Православната църква е да покаже чрез проповедта, богословието, богослужението и пастирското си дело истината на свободата в Христос. „Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука. Никой да не търси своята полза, а всякой – ползата на другиго… Защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест?” (1 Кор. 10:23-24, 29).


Prayer From The Priest

Like Us On Facebook

 Пастирският глас на Светата Православна Църква е насочен към сърцето на човека и го приканва с думите на св. апостол Павел да усвои и да преживее „това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно” (Фил. 4:8), тоест - жертвената любов на нашия разпнат Господ,и Спасител Иисус Христос, която е единственият път към един свят на мира, справедливостта, свободата и любовта между хората и народите.

Господ Бог Който е създал в началото човека, го е направил свободен и самовластен, като го е заградил само със закона на заповедта” . Свободата дава на човека способността да напредва в духовното съвършенство, но същевременно тя съдържа в себе си и опасността от непослушанието, към Бога, а чрез това – и от грехопадение, от което и произлизат трагичните последствия на злото в света.

Господ, като Цар на справедливостта (Евр. 7:2-3), отхвърля насилието и несправедливостта (Пс. 10:5) и осъжда безчовечното отношение към ближния (Мат. 25:41-46; Як. 2:15-16). В Неговото ,Божието,царство, което чрез нашата църква ние се стремим се изобразява и присъства вече тук на земята, няма място нито за омраза, нито за вражда, нито за ненавист към другия (Ис. 11:6; Рим. 12:10)

Upcoming Events

View All Events

Our Photos